Canvi de web

A partir d’ara la web de l’escola passarà a ser aquesta:

Escola Els tres pins

Allà poc a poc anirem introduint tota la informacio sobre el dia a dia de l’escola, sortides i altres dades d’interès.

Anuncis