Educació Especial

Benvinguts a l’espai  d’Educació Especial de l’escola Els Tres Pins!

L’escola compta amb el recurs de la mestra d’educació especial que dóna suport tant als tutors/es com directament als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest és un sac molt ampli, des de dificultats específiques d’aprenentatge a alumnes amb característiques especials, així com alumnes nouvinguts, etc.

El suport de la mestra d’educació especial es pot dur a terme dins el mateix grup classe  on es trobi l’alumne o alumnes o bé a l’espai de l’aula d’educació especial en grup reduït o atenció individual en algun cas.

Aquesta és l’aula d’EE. Esperem que us agradi!

Fins aviat!

Aula EE 2 Aula EE 1

Anuncis